Yevgeniya Vetlova Net Worth

Yevgeniya Aleksandrovns Vetlova or commonly known as Yevgeniya Vetlova was born on November 12, 1948, is a Actress. Let us find out more about Yevgeniya Vetlova’s career and net worth in 2018.

NameYevgeniya Vetlova
Age70
BirthdayNovember 12, 1948
Birthplace
Height
Known Asactress

Image of Yevgeniya Vetlova

What is Yevgeniya Vetlova Net worth & Salary.

2017 Estimated Net Worth:Under Review
2018 Estimated Net Worth:Under Review
2017/2018 Estimated Salary and Earnings:Under Review

Yevgeniya Vetlova was born on November 12, 1948 as Yevgeniya Aleksandrovns Vetlova. She is an actress, known for A Golden-coloured Straw Hat (1974), Rodnoy dom (1973) and Razreshite vzlyot! (1972).