Huimin Tao Net Worth

Huimin Tao was born on April 16, 1966 in Wenzhou, Zhejiang, China, is a Actress. Go on reading to know Sean Huimin Tao net worth in 2018, professional career and personal life below.

NameHuimin Tao
Age52
BirthdayApril 16, 1966
BirthplaceWenzhou, Zhejiang, China
Height
Known Asactress

Image of Huimin Tao

What is Huimin Tao Net worth & Salary.

2017 Estimated Net Worth:Under Review
2018 Estimated Net Worth:Under Review
2017/2018 Estimated Salary and Earnings:Under Review

Huimin Tao was born on April 16, 1966 in Wenzhou, Zhejiang, China. She is an actress, known for Hong lou meng (1988), DA Shi (2003) and Mei li de qiu tu (1986).