Danping Shen Net Worth

Danping Shen was born on February 19, 1960 in Nanjing, China, is a Actress. Go on reading to know Sean Danping Shen net worth in 2018, professional career and personal life below.

NameDanping Shen
Age58
BirthdayFebruary 19, 1960
BirthplaceNanjing, China
Height
Known Asactress

Image of Danping Shen

What is Danping Shen Net worth & Salary.

2017 Estimated Net Worth:Under Review
2018 Estimated Net Worth:Under Review
2017/2018 Estimated Salary and Earnings:Under Review

Danping Shen was born on February 19, 1960 in Nanjing, China. She is an actress, known for Snow Flower and the Secret Fan (2011), Bei ai qing yi wang de jiao luo (1981) and Wo de jiu yue (1990).